Nagaland //Dhaka // Kolkata // Varanasi (One month) // Mumbai (One Month)